VIRGO NAMEŠTAJ Reklamni panoi

REKLAMNI PANOI

Reklamni panoi predstavljaju najpopularniji ali i najefektniji oblik reklame. Predstavljaju nov, savremen i više nego pristupačan vid reklamiranja.

Reklamni panoi mogu biti izrađeni u svim veličinama, svim bojama i velikom broju oblika a na nama je da ih prilagodimo veličini objekta ili raspoloživog prostora.

Reklamni panoi moraju da zadovolje tri uslova koji su klijentima najbitniji:

• Dizajn - koji treba da ostane u sećanju.

• Dimenzije - koje, pre svega, zavise od udaljenosti sa koje je potrebno da se reklamni pano jasno vidi.

• Kvalitet - u pitanju su reklame koje su izložene spoljašnjim uslovima, gde je pre svega u pitanju postojanost na UV zračenje i odpornost materijala na vlagu.

Reklamni panoi Virgo uz pomoć naših dizajnera i majstora osmišljeni su tako da zadovolje sve ove uslove.

 
virgonamestaj.com Powered by Belgrade host & designed by BG Host Studio